Cenník priemyselných odvlhčovačov vzduchu a ventilátorov

Ceny sa líšia v závislosti na dobe zapožičania. Pri dlhšom zapožičaní je výsledná cena výrazne nižšia. Uvedené ceny platia pre všetky typy priemyselných odvlhčovačov pri zapožičaní rovnako.

Nie sme platcami DPH

Cenník pre marec-september


Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 1 deň

15€

Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 7 dní

95€

Priemyselný odvlhčovač vzduchu 

prenájom na 14 dní

170€

Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 28 dní

250€

Priemyselný ventilátor

prenájom na  1 deň

5€

Priemyselný ventilátor

prenájom na 7 dní

10€

Priemyselný ventilátor

prenájom na 28 dní

20€

Doprava odvlhčovača vzduchu

odvoz a dovoz

podľa hohody

Cenník október-február


Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 1 deň 

25€

Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 7 dní

120€

Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 14 dní

200€

Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 28 dní

300€

Priemyselný ventilátor

prenájom na 1 deň 

5€

Priemyselný ventilátor

prenájom na 7 dní

10€

Priemyselný ventilátor

prenájom na 28 dní

20€

Doprava odvlhčovača vzduchu

odvoz a dovoz

podľa dohody