Cenník priemyselných odvlhčovačov vzduchu a ventilátorov


Nie sme platcami DPH

Cenník


Priemyselný odvlhčovač vzduchu

prenájom na 24 hodín

10€

Priemyselný ventilátor

prenájom na  24 hodín 

4€